شنبه 2 شهريور 1398   18:06:33
آخرين ويرايش سایت
شنبه 2 شهريور 1398 16:06:36
امكانات صفحهبيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اطلاعیه و فراخوانبيشتر
1397/10/30 يكشنبهشنبه 1397/10/29
لزوم رعایت موارد تصویب شده توسط آزمایشگاه های تست هیدرواستاتیک

به اطلاع مديران محترم آزمايشگاه هاي تست هيدرواستاتيك می رساند:

پيرو جلسه برگزار شده در سالن كنفرانس اداره كل استاندارد آذربایجان شرقی، موارد زير جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي گردد بديهي است عدم اجراي هر يك از بندهاي زير طبق روش اجرايي مشمول اجراي فرايند  تعليق و ابطال گواهينامه با نظر كميته فني خواهد بود:

1- ارايه  درخواست تمديد گواهينامه آزمايشگاه همكار  چهار ماه قبل از اتمام اعتبار الزامي است .

2- الزام عقد قرارداد حداقل يكساله با كاركنان آزمايشگاه  به منظور تثبيت سيستم مديريتي و فني آزمايشگاه و اعمال حداقل تغييرات در چارت فني آزمايشگاه

3-اعلام بلافاصله هرگونه تغييرات در مكان، مسئولين و كاركنان اثرگذار بر فرآيند و نتايج آزمون و تجهيزات اندازه گيري، بديهي است هرگونه تغييرات بدون هماهنگي با اداره تاييد صلاحيت عدم انطباق بحراني تلقي خواهد شد.

3-  درصورت محرز شدن انجام آزمون در شرايط بي اعتباري و يا عدم حضور مدير فني موضوع تعليق و  ابطال گواهينامه در دستور كار كميته فني قرار خواهد گرفت .

4- نتايج آزمون حداكثر ظرف مدت سه روز  به متقاضيان اعلام شده و نهايت همكاري در اعلام نتايج صورت گيرد .

5- آزمون بايد طبق تعرفه مصوب سازمان  انجام شود و آزمايشگاه مجاز به دريافت هزينه هاي  اضافي نمي باشد.

6-  آزمايشگاه مجاز به ارجاع مخازن پذيرش شده به آزمايشگاه هاي ديگر نمي باشد .

7- در گزارش ماهانه آزمايشگاه، دلايل مردود شدن مخزن با جزئيات كامل ذكر گردد.( گزارش ماهانه دقيق تكميل گردد).

8-آزمايشگاه هاي هيدرواستاتيك همكار داراي تاييد صلاحيت آموزشي موظفند دوره هاي كارآموزي را حداكثر ظرف مدت سه روز به دو صورت عملي و تئوري برگزار نمايند. در غير اين صورت به دليل عدم همكاري مطابق قوانين و مقررات برخورد خواهد شد.

8- - آزمايشگاه فقط مجاز به پذيرش مخزن از مراكز بازو بست مجاز(  تحت نظارت شركت بازرسي كه توسط اداره كل اعلام خواهد شد)  مي باشد. براي حصول اطمينان از نتايج اخذ شده در آزمايشگاه بايد با استفاده از روش هاي تحليل آماري مناسب، صحت و كيفيت نتايج را تضمين كند. بدين منظور آزمايشگاه بايد نسبت به تهيه سيلندر مرجع كاليبره شده (با هماهنگي با انجمن آزمايشگاه هاي همكار) اقدام نمايد.

9- شستشوي داخل مخزن بايد با آب گرم باشد و هواگيري مخزن و ژاكت به صورت دقيق و درست انجام گيرد و  از ثابت بودن وزن آب در شروع و ميانه و انتهاي تست اطمينان حاصل گردد و آب داخل ژاكت بايد تميز بوده و به صورت منظم تعويض گردد .

10- بعد از انجام تست، با چراغ بازرسي از خشك شدن مخزن و عدم وجود ترك در مخزن اطمينان حاصل گردد.

11- در صورت نياز مخزن به رنگ، حتما بايد مخزن سند بلاست و رنگ كوره اي شده و به تاييد مدير فني آزمايشگاه برسد .

12- بازرسي و آزمون مخازن CNG بايد با حضور مدير فني و بازرس شركت بازرسي انجام گيرد.( بدون حضور مدير فني آزمايشگاه نبايد فعاليت داشته باشد).

13- مخزن مردود شده حتما بايد معدوم گشته و سپس با صورتجلسه تحويل مالك خودرو گردد مخزن جايگزين  حتي الامقدور مخزن نو باشد و در صورت استفاده از مخزن جايگزين دست دوم،  مخزن بايد داراي تاريخ توليد حداقل  2014 بوده و بعد از تاييد توسط بازرس شركت بازرسي، در سامانه سيمفا ثبت گردد.

14- آزمايشگاه به هيچ عنوان حق خريد و فروش مخزن را ندارد. در زمان تعليق و پايان اعتبار گواهي نامه، آزمايشگاه مجاز به صدور نتيجه نمي باشد.

15- در صورت تغيير شركت بازرسي،  آزمايشگاه بايد به اداره كل اعلام نمايد. آزمايشگاه بايد با هماهنگي با شركت بازرسي از نشانه گذاري مخازن CNGمطابق استاندارد ملي 7598 اطمينان حاصل نمايد همچنين مخازن خارجي با هر برندي با تاريخ توليد 2016 به بالا تاييد نشوند.


کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.