دسترسی سریع

1396/2/10 یکشنبه ارتباط با ما
ارتباط با کارشناسان اداره کل:
تلفن های اداره کل: 4-33321191-041
فکس :33321190-041
 
 
       http://tabriz.isiri.gov.ir/portal/picture/?599668/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA       

میز خدمت حضوری:
حوزه ارزیابی انطباقآقای علی دسترنج تلفن 1517 داخلی 203 و 224
حوزه امور آزمایشگاه هاخانم لیلا ترکمن تلفن 1517 داخلی 204 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
آقای  حامد تفسیری  تلفن 1517 داخلی 205 و 206
حوزه تائید صلاحیت
آقای مروت شکاری   تلفن 1517 داخلی 208
حوزه  انطباق کالاهای صادراتی و وارداتیآقای مرتضی قلی پور  تلفن 1517 داخلی  209
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: آقای رضا ابراهیم فر تلفن 1517 داخلی 210
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایاتآقای محمدباقر رضوی تلفن 1517 داخلی 207

 


1–
اداره نظارت بر اجرای استاندارد
 • رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد : آقای مهندس علی دسترنج(داخلی : 203)
 • کارشناس ساختمانی و معدنی : آقای  مهندس ارشد (داخلی : 236)
 • کارشناس شیمیایی : آقای مهندس سپاس (داخلی : 245)
 • کارشناس برق و الکترونیک : آقای مهندس محرم زاده (داخلی : 252)
 • کارشناس مکانیک و فلزشناسی : آقای مهندس فولاد پنجه (داخلی : 233)
 • کارشناس خودرو و نیرومحرکه : آقای مهندس حنیفی نسب  (داخلی : 255)
 • کارشناس نساجی-چرم : آقای مهندس مستوفی (داخلی : 253)
 • رئیس اوزان و مقیاسها : آقای مهندس هادی (داخلی : 276)
2- اداره امور آزمایشگاهها
 • رییس اداره امور آزمایشگاه : خانم مهندس ترکمن (داخلی : 204)
 •  مسئول پیگیری امور آزمایشگاه فلزی : خانم مهندس ابراهیمی (داخلی 231 )
3- اداره تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
 • رییس اداره تایید صلاحیت و آموزش : آقای مهندس ابراهیم فر(داخلی : 210)
 • کارشناس اداره تایید صلاحیت : خانم مهندس قاطع فر  (داخلی : 225)
4- واحد امور مالی
 • معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی : سرکار خانم مهندس لطف الهی (داخلی : 218)
 •  رئیس امور مالی : آقای مهندس تقی زاده (داخلی : 228)
 • کارشناس امور مالی : خانم مهندس بزاز منصف  (داخلی : 221)