دسترسی سریع

1399/6/20 پنجشنبه

                         
     
معرفی مدیر کل

                    نام و نام خانوادگی : ساسان فرشی حق رو

متولد : 1350                             سوابق تحصیلی : دکتری مهندسی منابع آب
 
 • سوابق شغلی و مدیریتی
سال 74 تا 78
 • جانشین فنی مهندسی مرکز بازسازی شهید کریمی سپاه تبریز
سال 78 تا 81
 • مدیر بازرسی سازمان عمران تبریز
 • رییس حراست سازمان عمران تبریز
سال 81 تا 88
 • معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 7 تبریز
 • قائم مقام و معاون اداری مالی شهرداری منطقه 7 تبریز
 • قائم مقام و معاون سازمان عمران تبریز
 • قائم مقام شرکت کود آلی شهرداری تبریز
 • سرپرست شرکت کود آلی شهرداری تبریز و نائب رئیس هیئت مدیره
سال 88 تا 90
 • رییس اداره اجرای استاندارد
 • معاون مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی
سال 90 تاکنون
 • مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی
سایر مسئولیتهای آموزشی
 • سرپرست پژوهشگاه شعبه شمالغرب
 • رییس مرکز آموزشی علمی کاربردی استاندارد تبریز
 • عضو شورای راهبردی پژوهشگاه استاندارد ایران
 • مدیر گروه عمران مرکز آموزشی علمی کاربردی